Фейсбук приятелите си споделят линкове. За истинските приятели имаме кенове.