Специалният спътник заслужава специално място в колата по всяко време :)