Mоментът на удоволствие може и да е дъъъъъълъг. Кой твой момент би искал да продължи безкрайно? #thelongestday